EKÜ juhatuse otsuse kohaselt on EKÜ liikme aastamaks alates 2015. a 12 eurot. Nõutav summa tuleb ära maksta jooksva aasta 1. detsembriks. Kõik varasematest perioodidest pärit võlad palume tasuda vastavalt kehtivale kursile (100 krooni = 6,39 eurot). Liiikmemaksu palume tasuda ülekandega EKÜ arveldusarvele EE662200221011383074 Swedbankis. Selgitusse palun märkida oma nimi ja makstav(ad) aasta(d).

esilehele üles tagasi