Eesti Klaveriõpetajate Ühingu tegevuse põhisuunad:


  • koondab, edendab ja esindab klaverimängualast tegevust Eestis;
  • aitab kaasa klaverimängu õpetamisele ja propageerimisele;
  • korraldab erialast koolitust, kontserte ja muusikaüritusi (festivalid, meistrikursused, konkursid, seminarid jms);
  • toetab võimaluse korral ühingu liikmete osavõttu rahvuslikest ja rahvusvahelistest muusika-alastest ettevõtmistest ning aitab kaasa noorte klaverimängijate tutvustamisele nii kodu- kui ka välismaa kuulajate ees;
  • toetab eesti interpretatsiooni ja klaverimetoodika ajaloo jäädvustamist;
  • seisab oma liikmete loominguliste ja kutsealaste huvide ja õiguste eest.

esilehele üles tagasi