EKÜ ajakiri "Klaver"
2002 nr. 6

TAGASISIDE

Tiina Vurma
Suunamuutuse võimalusi muusikakooli klaveriõpetaja töös

Heli Kendra
Miks laps kaotab huvi muusikaõpingute vastu?

Klaverisõprade ühing

Kersti Sumera
Noor Muusik 2002

Aprill oli eestis klaverikuu. VI vabariikliku pianistide konkursi lõppedes asuti kuulama kõige väiksemaid klaverimängijaid: toimus järjekordne, IV laste rahvusvaheline konkurss "Noor Muusik". Konkursimuljeid jagavad žürii poole pealt Anita Paže ja Carlos Juris.

Millised muljed on teil sellest konkursist?

Anita Paže: Seekordsel "Noorel Muusikul" oli rohkesti erinevaid isiksusi. Olen aga märganud, et emotsionaalsematel lastel on raske olla stabiilne ja oma spontaansusega nad vahel isegi kaotavad. Võidavad vaoshoitumad, hästi väljaõpetatud lapsed.

Carlos Juris: Nagu ikka konkursil, näeb kõike. On osavõtjaid, kes näitavad õpetajat, mitte iseennast. Teised aga mängivad muusikat.

Mida arvate eesti laste mängust?

Carlos Juris: Igal regioonil on omad saavutused. Baltimaades mängitakse loomulikult, ollakse rohkem orienteeritud klassikale. Näiteks Bach on eestlastel alati korras, etüüdid seevastu aga mitte kõige paremad. Venelastel on suurepärane algõpetus, viljakas pikaajaline pedagoogiline traditsioon. Ja neil on nüüd järjest rohkem kokkupuuteid kaasaja kõikvõimalike nõuetega. Eriti oli seda näha Bachi tõlgendustes.

Aga vahel kukub Bachi-mängimine välja ikkagi nii: mängitakse kaks etüüdi ja Bach on kolmas etüüd.

Bach kirjutas muusikat inimestele ja Jumalale. Ei pea ise just usklik olema, et Bachi mängida, kuid peab teadma tagamaid. Muidugi on siin palju esitusvõimalusi, ei saa öelda, et mõni tõlgendusviis oleks absoluutselt õige. Aga artikulatsiooni, retoorika, vormi, pedaali küsimused on ühele pedagoogile igavesed küsimused, kus ei saa usaldada ainult intuitsiooni, vaid on vaja ka teadmisi. Seepärast on Bach üks raskemaid heliloojaid: peab nii tunnetama kui ka mõtlema, on vaja mängida südame ja ajuga. Kui mängid ainult südamega — pole see, mängid ainult ajuga — tulemus on kuivavõitu.

Edasi loe ajakirjast

Ell Saviauk
Saagem tuttavaks, Ferruccio Busoni

Piret Väinmaa
Villa Senar'i poeetilised pausid

Pletnjov — Hommage à Rahmaninov

Pianistlikud tulevikulootused 2002 (intervjuu Leelo Kõlariga)

Piret Väinmaa
Rahvusvaheline Maj Lindi nimeline pianistide konkurss Helsingis

KONKURSID
Sigulda noore muusiku konkurss

Piret Väinmaa
Harjumaa noorte pianistide konkurss Keilas

Leelo Kõlar
Kõlasid klaverikontserdid

Uusi plaate

Uusi noote

esilehele üles tagasi