Mailis Põld
Tempus fugit (tegevtoimetaja avasõna)

Kunagi põgenes ta roomlastel, nüüd lendab klaveriõpetajatel käest. Vaid tagantjärele tarkus jääb maha. Ja ikka hilinev.

Ometi pakub ta eelkõige mänguvõimalust — lahedat, õigeaegset, mängija kujundatud piirides. Pakub kõigis valdkondades, iga eluala esindajale. See ajakirjanumber riskib olla üks seni kasutamata mänguvõimalus. Erialakeskne, mõeldud neile, kel sarnane hariduskäik ja igapäevatöö. Kõik, mis hetkel ehk ennatlik tundub, võib peatselt osutuda hädavajalikuks. Miks mitte asuda siis kujundama erialaväljaande valdusi?

Sageli juhtub, et info ei jõua adressaadini või lahustub üldlehtede laias haardes. Ei maksaks pahandada — osaliselt jäävadki meie huvid lahknema. Me ise ei tohiks aga liialt äraootavaks, teistele lootvaks jääda.

Ma pole kohanud vähese jutuga klaveriõpetajat ning tean, et ehkki mõtleme erinevalt, räägime ometi üksteisele arusaadavas keeles. Meie arusaam igavast-huvitavast on lähedasem kui arvame, meie uhkus ja pettumus vajavad jagamist. Siinse ajakirja veerud ootavad kujundamist.

Mailis Põld

Vabariiklikud klaveriõpetajate päevad (ajakava)

Lauri Väinmaa
"KLAVER '98" (klaverifestivali tutvustus ja ajakava)

Martti Raide
Rahvusvaheline Chopini-konkurss tulekul
(Narva I rahvusvahelise noorte pianistide Chopini-konkursi eelinfo)

Ülle Sisa
Kas korraldada konkursse?
(Tagasivaade konkursile "Noor Muusik" Tallinn '98)

Leelo Kõlar
"Klaverijutud" (katkendeid esseekogumikust)

Mailis Põld
Sekst üle oktaavi (Eurovisiooni konkursist kõnelevad Hando ja Toivo Nahkur)

Maris Valk-Falk
La Sapienza (ülevaade muusikapsühholoogia sümpoosionist Roomas)

Liina Lill
Noodilugemisoskuse arendamisest (diplomitöö I osa)

esilehele üles tagasi