07.06.2020

Eelteade

Head klaveriõpetajad ja koolijuhid!

 

Anname teada, et kui olukord ja tingimused vähegi lubavad, kutsub Eesti Klaveriõpetajate Ühing 16.–22. novembrini 2020 ellu noorte klaverifestivali  „Klassika kutse – Beethoven 250“

 

Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäeva (16.12.2020) eel kutsume üles korraldama Eesti muusikakoolides temaatilisi kontserte jm üritusi, kus kõlab Ludwig van Beethoveni ja teiste klassikalise ajastu heliloojate muusika sooloklaverile ning intrumentaalkoosseisudele. 

Soovime selle festivaliga:

-      tähistada Ludwig van Beethoveni 250. sünniaastapäeva;

-      populariseerida Beethoveni ja teiste klassikalise ajastu heliloojate klaveri- ja ansamblimuusikat lastele ja noortele (sh meil vähetuntud ja harvakõlavaid teoseid);

-      tuua välja klassikalise ajastu ja muusikastiili tänapäeva noori kõnetavaid aspekte ning selle muusika tohutut potentsiaali noorte pillimänguoskuse-, muusikaliste võimete ja maitse arendamisel ning tasakaalustatud ja harmoonilise isiksuse kujunemisel;

-      anda klaveriõppijate ja õpetajate kogukonnale ühisel suurüritusel osalemise tunnet ja kogemust.

 

Kontserdi repertuaari valimise hõlbustamiseks koostab EKÜ ja paneb uue kooliaasta alguseks oma kodulehele valiku Beethoveni jt klassikaliste heliloojate klaveri- ja ansambliteoste noote erineva mängutasemega õpilastele, mille hulgast on vajadusel hõlpsam valikut teha. 

EKÜ koostab festivaliga seoses Beethoveni teemalise infolehe, mis sobib nii ettelugemiseks kontserdil kui ka õppematerjaliks muusikaloo tundides.

EKÜ vahendab soovi korral eesti pianisti esinemise kontserdil Beethoveni teosega kui ürituse maht seda võimaldab ja korraldav kool huvi tunneb.

Festivalile tellitakse oma visuaalne lahendus, mida kasutatakse koduleheküljel, festivali märgil ja diplomil (millised antakse/saadetakse kõigile esinejatele), festivali kontsertide afiši põhjal jm.    

Festivali kajastatakse EKÜ kodulehel, oma Facebookilehel, Klassikaraadios, ERRi kultuuriuudistes jm.

Festival toimub Eesti Klaveriõpetajate Ühingu korraldusel. 

Koostööpartneriteks on EMTA, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Pianistide Liit, Tallinna Muusikakeskkool, Tallinna Georg Otsa nim muusikakool, Klassikaraadio, ajakiri Muusika.

 

Täpsem info uue kooliaasta alguses.

 

Tallinnas 05.06.2020

Eesti Klaveriõpetajate Ühingu juhatus

esilehele üles tagasi