31.10.2017

XX üle-eestiliste klaveriõpetajate päevade raames toimus nädalavahetusel piduliku sündmusena prof Bruno Luki nimelise klaveriõpetaja preemia ning noore klaveriõpetaja stipendiumi üleandmine.


Bruno Luki nimelise klaveriõpetaja stipendiumi pälvis EMTA professor ja TMKK õpetaja Toivo Nahkur.
Toivo Nahkurit tunneme kui mitmekülgset erudiiti. Tema sulest on ilmunud mitmeid klaverimaailma ajalugu ja tänaseid suundumusi käsitlevaid mahukaid raamatuid, ta on pianismi ajaloo õppejõud, aga ka nimekate pianistide õpetaja. Olgu siinkohal mainitud Age Juurikas, Hando Nahkur ja Kristi Kapten.


Noore klaveriõpetaja stipendiumi pälvis sel aastal Tartu H. Elleri nimelise muusikakooli õpetaja ja kontsertmeister Jaan Kapp.

Jaan Kapp on väga andekas pedagoog, kelle õpilased paistavad silma viimistletud ja muusikaliselt kujundliku mängu poolest. Tänu oma professionaalsetele mänguoskustele valdab J. Kapp ka tehniliselt väga nõudlikku repertuaari. Ta on kolleegidele hinnatud nõuandja nii klaveri- kui kammermuusika vallas. Tema õpilased (näit. Sven-Sander Šestakov, Anu Sihv) on silma paistnud kolme kooli konkurssidel.


esilehele üles tagasi